Naša optika, ako rodinná firma, zahájila svoju činnosť v r.1999. Našim zákazníkom ponúkame odborné poradenstvo v oblasti očnej optiky a optometrie. Už od prvých rokov svojej činnosti sa snažíme zavádzať do odboru všetky dostupné novinky z oblasti technického vybavenia a inovácií sortimentnej skladby optického tovaru, vrátane slnečných a športových okuliarov. Neustálym vzdelávaním sa zvyšujeme našu odbornú zdatnosť, čím dokážeme ponúknuť našim zákazníkom služby na najvyššej profesionálnej úrovni.


Na sídlisku, po presťahovaní sa do väčších a krajších priestorov, sme otvorili vyšetrovacie centrum pre meranie zrakovej ostrosti. Podľa reakcii zákazníkov sa nám podarilo najlepšie v celom okrese Prievidza zvládnuť meracie postupy podľa smernice europskej akadémie pre optiku a optometriu.