Výhody návštevy u optometristu

1. Čas (dodržíme termín, máme na Vás čas, všetko vybavíte na jednom mieste)

2. Záruka - garancia

3. Špecializácia optometristu (nerobíme nič iné, je to vrchol našej činnosti)

4. Prístrojové vybavenie mnohokrát na vyššej úrovni

5. Lepší aktuálny prehľad o korekčných možnostiach produktov

6. Rovnocenné postavenie (u nás nie ste pacient ale klient)

7. Máme spätnú väzbu

8. Hygiena (menšie riziko nákazy)

Výhody návštevy u očného lekára 

1. Získanie príspevku od poisťovne

2. Vo všeobecnosti u laickej verejnosti lepšie odborné renomé lekárskej profesie

3. Komplexnejšia zdravotná preventívna kontrola zraku